صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/09/08

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ترنج

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیران سرمایه گذاری:

هيوا قادري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/22
کل خالص ارزش دارائی ها 596,966,442,169 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 968,269 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 968,269 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 968,996 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 616,529