هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی چند سهمی تاک دانا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه‌های تأسیس معادل 5/0 درصد (005/0) حداقل سرمایه اولیه، حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر «سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های تحت تملک صندوق بعلاوه 3/0% (دو درصد) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% (دو درصد) [ سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه¬گذاری در آن‌ها به علاوۀ 10% (ده درصد) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.»
4 کارمزد متولي سالانه 5/0%(نیم درصد) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 300 میلیون ریال و حداکثر 550 میلیون ریال خواهد بود***
5 حق‌الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 250 میلیون ریال به ازای هرسال مالی
6 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.
7 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
8 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، مبلغ 410 میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار بوده و مبلغ 62 میلیون ریال هزینه محاسبه NAV جداگانه هر نماد تا 5 مورد، از نماد 6 به بعد هر مورد 46 میلیون ریال و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد
کارمزد ابطال ندارد