امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تاک دانا در تاریخ 1399/09/08 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند.

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/03/08 با موضوع آغاز عملیات بازارگردانی نماد وبرق
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/26 با موضوع تغییر تعهدات بازارگردانی نماد افران
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/11 با موضوع افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/07 با موضوع افزودن نماد سیستم به عملیات بازارگردانی
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/05 با موضوع افزودن نماد سباقر به عملیات بازارگردانی
صورتجلسه مجمع مورخ 99/12/20 با موضوع افزودن نماد غبشهر به عملیات بازارگردانی
صورتجلسه مجمع مورخ 99/12/04 با موضوع افزودن نماد افران به موضوع بازارگردانی
صورتجلسه مجمع مورخ 99/11/25 با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری
صورتجلسه مجمع مورخ 99/10/24 در خصوص اضافه نمودن نماد سپیدار به موضوع بازارگردانی و اعلام تعهدات بازرگردانی
صورتجلسه مجمع مورخ 99/10/22 (تغییر تعهدات بازارگردانی)
صورتجلسه مجمع مورخ 99/09/24 (مجمع اضافه شدن شرکت سرمایه گذاری صنعت برق زنجان و قزوین به اوراق موضوع بازارگردانی )